عید غدیر - جلسه8

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1432/12/18

توضیحات1) هدف اولیا از تشکیل مجالس ذکر
2) ظهور مراتب ایمان بعد از رحلت پیامبر
3) معنای «ذکر» در روایت «ذِکرُ علیّ عبادةٌ»
4) انحصار اطلاق لفظ «امیرالمؤمنین» به علی ابن ابی‌طالب و لفظ «امام»
به معصوم
5) معنا و مصداق «کَلمةالله العُلیا»