گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1320
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا روزۀ مستحبّی قضاء دارد؟

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم 1) آيا ميشود روزه هاي مستحبي را قضا كرد؟ (مثل روزه عيد غدير و ...)؟
2) شنيده ام كه ميشود روزه هاي مستحبي پنجشنبۀ اول و آخر و چهارشنبه وسط ماه را قضا كرد. آيا اين مطلب صحيح است؟
3) آيا در ماهي كه در آن هستيم يا ماههاي بعد ميشود در همان 3روز مذكور به عنوان قضاي 3روز ماه قبل روزه گرفت و به جاي هر دو حساب شود (هم اين ماه هم ماه قبل) باتشکر فراوان.
هوالعلیم
1 قضاء، مخصوص روزۀ واجب است.
2 هر روز تکلیف خودش را دارد.