گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 20
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم نماز شب در کدام آیه قرآن بیان شده است.

حکم نماز شب در کدام سوره بر پیامبر واجب شده است ؟
هوالعلیم
سوره اسراء : وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً.