گروه پرسش متفرقه
کدرهگیری 2285
تاریخ ثبت 1439/02/15
سن ورود به حوزه

باسلام خدمت شما می خواستم بدانم می شود از اول دبیرستان وارد حوزه شد؟ سن ورود به حوزه چقدر باید باشد؟
هوالعلیم
بهتر است دوران دبیرستان طی شود.