گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 728
تاریخ ثبت 1439/02/15
تغيير تصورات

سلام علیکم آیا کسی که قبلاً تصویر ذهنی ملموسی از عالم ملکوت و ملائکه داشته ولی اکنون هیچ تصویر ذهنی از آنها ندارد خوب است یا دچار تزلزل و استدراج گردیده است؟ با تشکر
هوالعلیم
هیچ مشکلی برای او نخواهد بود .