21c5c219-b139-46cd-83da-90aff1d512da.jpg
بسم اللَه الرّحمن الرّحیم


﴿قُل يا أَهلَ الكِتابِ تَعالَوا إِلىٰ كَلِمَةٍ سَواءٍ بَينَنا وَبَينَكُم أَلّا نَعبُدَ إِلَّا اللَه وَلا نُشرِكَ بِهِ شَيئًا.﴾

فطرت انسان که مجموعه ای از ارزش ها و مبانی سعادت و کمال وجودی او را تشکیل می دهد، بر محوریّت شناخت و ادراک صحیح مجهولات و حقائق مختفیه بر او تشکّل یافته است.

وصول به اقصی مراتب علم و معرفت و رفع حجب جهل از اسرار عالم هستی، همواره این موهبت الهی را دچار دغدغه و تکاپو جهت نیل به این هدف مقدس و مقصد اعلی نموده است. و این نگرانی تا پایان عمر و انتهاء دفتر حیات و نصیب او از زندگی دنیوی با او همراه و همگام خواهد بود.

طبیعی است تا زمانی که مسئله تکامل تا آخرین مراحل هویّت خود را طی ننماید، و به اعلی مراتب معرفت که همانا شناخت حقیقی و شهودی اسرار وجود است نرسد، سکونت خاطر و اطمینان ضمیر و انبساط روح و یقین قلبی برای او حاصل نخواهد شد.

بسیاری از بزرگان علم و اندیشه و دانشمندان عرصه تفحص و تحقیق که سراسر عمر خود را صرف کشف مجهولات هستی و انکشاف روابط موجود میان سلسلۀ علل و معلولات حوادث و پدیده های جهان آفرینش نموده اند، از آنجا که نظر بر توجّه و کنکاش در عالم کثرات و جنبه فیزیکی و طبیعی وقایع حادثۀ در عالم وجود داشته اند، و کمتر عطف توجّه بر جنبۀ ماوراء طبیعی و متافیزیک آنها نموده اند، سهم خود را از میزان ارتقاء روحی و رشد نفسانی و کمالات معنوی اندک دیده اند.

بوعلی سینا، دانشمند نامدار و محقق نابغۀ تاریخ پس از طی مدارج عالیه علوم طبیعی و فلسفۀ الهی در آخر عمر به این حقیقت دردناک و أسف انگیز اشاره می نماید:

دل گرچه در این وادیه بسیار شتافت *** یک موی ندانست ولی موی شکافت

اندر دل بوعلی هزار خورشید بتافت *** لیکن به کمال ذره ای راه نیافت

گویند در اواخر عمر مسیر زندگی خود را در سمت و جهت وصول به این هدف اعظم و کمال مطلوب بشری قرار داده تا باقیمانده اندک از عمر خویش را در راه وصول به این مرتبه از معرفت و شناخت سپری گرداند.

انیشتین، ریاضیدان و متفکّر کم نظیر غرب در اواخر عمر بر اوقات صرف شده در علوم طبیعی و نتائج حاصله از آن غمگین و حزین، در حسرت و ندامت بسر می برد و می گفت: با کمال تأسف و انزجار باید بگویم: تمام زحمات و تلاش هایی که برای کشف روابط فیزیکی بین موجودات و شکافت نکته های مرموز و پیچیده ذرّات عالم وجود نموده ام، اینک باید در مسیر انهدام و قتل عام و براندازی نسل بشر مورد استفاده قرار گیرد!! و ای کاش من زبان فارسی می دانستم و به نکته ها و اسرار و رموزی که در تعابیر و اشعار عارف عظیم الشأن ادب پارسی خواجه حافظ شیرازی است پی می بردم و نظرات و دیدگاه های او را در رابطه با جهان آفرینش می یافتم!

در ادیان الهی از این مرتبۀ معرفت و شهود به معرفت و شناخت ذات حضرت حقّ که اصل و مبدأ هستی و مبدع جمیع عوالم وجود است، تعبیر آورده اند. و همه یک صدا و یک جهت تمامی افراد بشر را به سمت و سوی این مرحله از تکامل که ادراک حقیقت توحید است، سوق می دهند:

﴿وَمَا أَرسَلنَا مِن قَبلِكَ مِن رسُولٍ إلَّا نُوحِي إِلَيهِ أَنَّهُ لَا إلَٰهَ إلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ.﴾

«هیچ پیامبری را قبل از تو نفرستادیم مگر اینکه به او وحی نمودیم که هیچ خدا و مؤثری در عالم وجود نیست مگر ذات بی همتا و بی مثال من. پس باید مرا عبادت کنید.»

دین مبین اسلام در عین پذیرش و امضاء رسمیت جمیع ادیان گذشته الهی، خود را پوینده و تکامل دهندۀ راه و مسیر آن شرایع دانسته، جمیع افراد بشر را به سوی این حقیقت متعالی و هدف غایی هدایت می نماید، و اجتماع جمیع طبقات و اصناف مختلفه بشری را تحت لوای توحید و پذیرش اعتقاد به مَبدئیت و مُبدعیت ذات احد و بی همتای پروردگار فرا میخواند:

﴿وَإِنَّكَ لَتَهدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ صِرَاطِ اللَهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ومَا فِي الْأَرضِ أَلَا إِلَى اللَهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ.﴾

«ای پیامبر قطعاً و حقیقتاً تو مردم را به راه صحیح و مستقیم هدایت خواهی کرد؛ راه پروردگار و مسیر معرفت او که تمامی آنچه در آسمان ها و زمین است اختصاص به او دارد. و همه امور به او بازگشت می نماید.»

ادراک صحیح و متقن ما از مبانی مستحکم شریعت اسلام که مخاطبینِ آن را نفوس مستعدّه و قلب های پذیرای معتقدات حقیقی و نه اعتباریِ آمیخته با مصالح و منافع دنیوی و ضمائر به دور از جحد و ریا و عناد و حبّ جاه و مقام و توجّه به دنیا و کثرات آن از هر دسته و گروه و از هر دیانت و شریعت تشکیل می دهد، می تواند ما را در شاهراه خیر و سعادت و فلاح و رستگاری و وصول به فعلیت ها و اهداف غایی لواداران و زعمای حقیقی آن قرار دهد.

بدیهی است در این راستا استفاده از متون و تعابیر فروزان اولیاء دین و کلمات و ره آوردهای راه گشای بزرگان و راه یافتگان به حریم مقصود و دیار معبود، می تواند به عنوان بهترین ره توشه سالکان طریق هدایت و پویندگان سبل سلام قرار گیرد.

از آنجا که امروزه وسایل ارتباط و تبلیغات جمعی از قدرت و نفوذ بسیار گسترده و پیچیده تری نسبت به امکانات بشری در ازمنۀ گذشته برخوردار است و حرکت فرهنگی جوامع بشری در به خدمت آوردن هر چه بیشتر و استفاده بهینه از آن میباشد، و از طرفی دسترسی بسیاری از ملل و اقوام به متون و کتب اعتقادی ادیان بخصوص شریعت خالص و دست نخورده و نیالودۀ پیامبر گرامی اسلام و خلفای به حقّ و جانشینان راستین او صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، مشکل و در بعضی از موارد ممتنع می نماید، بدین لحاظ جمعی را بر آن داشت که به پاس توفیق الهی از نعمت هدایت و ارشاد بزرگان سهمی ناچیز از تکلیف و مسوولیّت خود را در جهت تنویر اذهان و نقل مکتب و مبانی و مرام بزرگان ایفاء نماید.

امروزه بشر بیش از هرزمان دیگری به این موهبت عظمای الهی نیازمندتر و برای اشراب از این چشمۀ حیات و ماء معین آماده تر است.

متأسفانه حقایق دینی در طول ازمنه تاریخ از آفت جهل و غوایت و دسیسه دنیاگران در امان نمانده است و احساس ضرورت تجدید نظر و تعمّق بیشتر در بسیاری از موارد احکام و اصول، وظیفه متأهلین تبیین مبانی شریعت را سنگین نموده است. پاسداری از مواضع متقن و غیرقابل تسامح و ابدی قوانین دینی، وظیفه ای بس خطیر متوجه روّاد علم و شریعت می نماید. عقب نشینی از مواضع صریح و واگذاری میدان به حریف و عدم استقامت در بیان و اجراء مبانی شریعت متعالی اسلام ضربه ای است بس ناموزون و ناپسند که خدای از آن نخواهد گذشت. در مقابل، عدم مواجهه با مردم به صورت صریح و اخفای جهات نقص خلل و عدم رعایت عدالت در مقام خطاب و حفظ مصالح فردی خیانتی است بس آشکار که باید از عهده پاسخ آن برآییم.

در این سایت سعی بر آن است که با استفاده از کلمات بزرگان و راه یافتگان به حریم انس و مقام جلال و عظمت حضرت احدیّت، به تبیین منهج و ممشای پسندیده و مختار و مرضی ائمه هدی علیهم السلام پرداخته شود و با توجه به بضاعت مزجاة، هر اندازه کوچک و ناچیز ارمغانی به ارباب فضل و درایت و انسان های پوینده و جوینده تقدیم نماید. و نعمت و توفیق سعادت ایشان را اجر و مزد سعی و کوشش خود تلقی نماید.

﴿قُلْ مَا أَسأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا.﴾

بیان این نکته ضروری است که این سایت هیچ انحصار و تفرّدی را در کیفیت و نوع مطالب قائل نمی باشد و با کمال میل و استقبال پذیرای سخنان و مقالات ارزشمند و قابل استفاده در راستای اهداف خود می باشد و دست تمامی اندیشمندان و متفکّرین از تمامی ملل و ادیان را به گرمی و صمیمیّت می فشرد و تحقق اندیشۀ تکامل و صلاح و هدایت و ارشاد را برای همۀ افراد بشر و بنی نوع آدم آرزو می نماید.

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

                                                                                                                                                                                     من اللَه التوفیق و علیه التکلان