صوت حاج سیّد هاشم حداد

توضیحات قرائت مناجات محبین توسط حضرت آقای سید هاشم حداد رضوان اللَه علیه