صوت آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتقرائت اشعار حضرت مولانا: «کیست مولا آنکه آزادت کند» توسط آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی قدس اللَه سره