سال 1423 - جلسه9

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1423/09/14

توضیحاتفقره دعاء: و أنّ الراحل إليك قريب المسافة و أنّك لا تحتجب عن خلقك إلّا أن تحجبهم الاعمال دونك. 1 چرا افراد در هنگام دعا صورت و وجه خود را به سمت آسمان متوجه می کنند. 2 معناي تجلّي و توضيح اقسام تجليات جلاليه و جماليه پروردگار. 3 قلب مؤمن محل تجليّات جلال و جمال الهي است. 4 طهارت و صفای روحی کودکان و عدم تعلّق ایشان نسبت به دنیا ومسائل اعتباری آن