جایگاه اهل علم - جلسه4

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1426/10/15

توضیحات1 مسئولیّت افراد عادی در اداء وظیفه خود نسبت به مبانی مکتب، کمتر از مسئولیت اهل علم نیست. 2 توصیه امیرالمؤمنین علیه‌السلام نسبت به اتّخاذ مسیر حق در جریانات اجتماعی و فتنه ها. 3 حجّت باطنی در هر فردی مایز بین حق و باطل می‌باشد. 4 عملکرد و سیرۀ ائمه معصومین علیهم‌السلام دلیل بر حجّیت و حقّانیّت آنها است. 5 ندای امیرالمؤمنین علیه‌السلام شناخت حق و عمل به آن می باشد. 6 امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌فرمایند: حق را بشناس اهلش را خواهی شناخت، باطل را بشناس اهلش را خواهی شناحت. 7 پیامبر أکرم خطاب به زبیر فرمودند: روزی خواهد آمد که تو در مقابل علی قرار خواهی گرفت در حالی که حق با علی است. 8 بررسی عملکرد زبیر در جنگ صفّین و عدم انتخاب مسیر حق توسط او. 9 مکتب امیرالمؤمنین علیه‌السلام مکتب عدالت و حرّیت است. 10 توصیه علامه طهرانی به شاگرد خود نسبت به وجوب احترام به والدین علی‌رغم کمونیست بودن آنها. 11 علامه طهرانی می‌فرمودند: آیة اللَه وحیدی و علی دشتی مستحق بیش از یک اعدام بودند. 12 مکتب علامه طهرانی مکتب بحث و بیان مطالب مختلف و إختیار أحسن است. 13 علامه طهرانی رضوان اللَه علیه می‌فرمودند: راه خدا و مسیر أولیای الهی را فقط باید با فهم و عقل طی کرد و پیمودن آن مسیر بدون فهم در نهایت به ضلالت منتهی می‌شود.