کتاب آموزه های ولایت جلد 1

کتاب آموزه های ولایت جلد 1

1443/12/20967
این مجموعه، بیانات حضرت آیت‌الله حاج سید‌محمدمحسن حسینی طهرانی ـ رضوان‌الله‌علیه ـ در اعیاد غدیر خم است که در سنوات مختلف بیان فرموده‌اند.

 جلد اولِ کتاب «آموزه‌های ولایت» منتشر شد! 


این اثرِ شریف، دربرگیرندۀ یازده مجلس از بیاناتِ حضرت آیت‌اللَه حاج سیدمحمدمحسن حسینی طهرانی رضوان‌اللَه علیه در اعیاد غدیر خم است که در سنوات مختلف بیان فرموده‌اند.

ایشان در این کتاب ضمن شرح معنای حقیقیِ عید، به اصل مسئلۀ ولایت می‌پردازند و آن را اساس و بنیانِ ادراک توحید معرفی می‌کنند و ولایت را نه یک مسئلۀ تعبّدی، بلکه امری عقلانی می‌شمارند و بر لزومِ استقامت و تعهد در مسیر حق تأکید می‌نمایند.

ایشان در ادامه با بیان تفاسیر مختلف و پیام‌های مهمّ غدیر، بر ضرورتِ ابلاغِ پیام غدیر تأکید می‌کنند و غدیر را حقیقتی زنده در تمام تاریخ برای هدایت بشر مطرح می‌نمایند.

حضرت آیت‌اللَه حسینی طهرانی قدّس‌سرّه در بیاناتی دیگر به رابطۀ مراتب ایمان با میزان محبت به امیرالمؤمنین علیه‌السلام اشاره می‌نمایند و با تبیین هدف پروردگار از ایجاد واقعۀ غدیر، به تشریح پیام رسالت پیامبر می‌پردازند.

 ایشان در ادامه، در فرازهایی از این مباحث ارزشمند، با توضیح هدف از حضور در مجالس ذکر اهل‌بیت علیهم‌السلام، مسئلۀ احیای سنن اسلامی و اهمیت و ارزش تلبس به لباس پیامبر را یادآور می‌شوند و وظایف طلاب علوم دینی در شرایط امروز را تذکر می‌دهند.

این کتاب توسط انتشارات مکتب وحی به زیور طبع آراسته شده است. 


مطالعه و دریافت نسخۀ PDF:

http://mvahy.org/c72b

 تهیهٔ کتاب:

http://mvahy.org/p13t