کتاب مباحث فقهی

کتاب مباحث فقهی

1440/03/061593
این اثر متن جلسات سخنرانی حضرت علاّمه آیةالله حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ در مسجد قائم طهران می‌ باشد که در آن با بیانی شیوا و دلنشین برخی از احکام مبتلابه فقهی را برای نمازگزاران و سالکان راه خدا تبیین نموده‌اند.

ین اثر متن جلسات سخنرانی حضرت علاّمه آیةالله حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ در مسجد قائم طهران می‌ باشد که در آن با بیانی شیوا و دلنشین برخی از احکام مبتلابه فقهی را برای نمازگزاران و سالکان راه خدا تبیین نموده‌اند.


بیان قسمتی از «رساله حقوق امام سجاد علیه السلام» و شرح و تبیین احکام «اجتهاد و تقلید»؛ «شرکت»؛ «کفار ذمی و حربی»؛ «ضمان»؛ «قصاص و دیات»؛ «ازدواج و مهریه» از بخش های این کتاب است.


این کتاب شریف در 155 صفحه و قطع رقعی توسط انتشارات مکتب وحی منتشر شده است.