کتاب مبانی اخلاق

کتاب مبانی اخلاق

1440/08/231527
این کتاب مشتمل بر بیانات حضرت علامه آیةاللَه حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی - قدس الله سره - می باشد که با مقدمه و تصحیح حضرت آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی ـ قدس سره ـ در 2 جلد به زیور طبع آراسته شده است.
کتاب «مبانی اخلاق در آیات و روایات» منتشر شد.

📗این کتاب مشتمل بر بیانات حضرت علامه آیةاللَه حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی - قدس الله سره - می باشد که با مقدمه و تصحیح حضرت آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی ـ قدس سره ـ در 2 جلد به زیور طبع آراسته شده است.
مرحوم علامه طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ از زمان رجوع از نجف به ایران، همچنانکه خود در سیر و سلوک إلی الله دارای برنامه خاصی بودند، همچنین نسبت به تشکیل مجالس اخلاقی و سوق دادن افراد به وادی توحید و تعلیم راه و مرام ائمّۀ اطهار علیهم السلام اهتمام داشته و در این زمینه به برگزاری مجالس وعظ و سخنرانی اقدام می کردند. این کتاب نمونه ای است از طرح مبانی اخلاقی توسط مرحوم علامه طهرانی که در زمینۀ تفسیر آیات قرآن و سایر متون دینی در مناسبت های مختلف ایراد شده است.

📝برخی از عناوین این مجموعه دوجلدی عبارتند از: «شرایط استجابت دعا»، «حرمت اعانت بر ظلم و گناه»، «بیاناتی پیرامون نکات اخلاقی سوره های حجرات و اسراء»، «ملاک ارزش عمل»، «خطبه های اعیاد فطر و قربان»،«تفسیر فقراتی از حدیث قدسی یاعیسی» و ...

#تازه های نشر #کتاب # مبانی اخلاق درآیات و_روایات