گروه پرسشتاریخ
کدرهگیری 2176
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

چرا حضرت زهرا سلام اللَه علیها برای رحلت خود دعا فرمودند؟


سلام علیکم
آیا حقیقت دارد که حضرت زهرا(سلام اللَه علیها) برای رحلت خود دعا فرمودند : « اللَهم عجل وفاتی» در حالی که ایشان معصوم بودند و تسلیم امر الهی .
لطفا منبع این حدیث را در صورت صحت قید بفرمائید .
هوالعلیم
این دعا منافاتی با تسلیم و رضای شخص نسبت به مشیّت الهی ندارد زیرا مقصود اینست که اگر اراده و رضای تو بر ارتحال من تعلّق گرفته است ،من مانعی برای این مسئلهدر خود نمی بینم.