گروه پرسشتاریخ
کدرهگیری 2318
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

نحوه به هلاکت رسیدن جنایتکاران عاشورا


می خواستم نحوه دقیق به هلاکت رسیدن این افراد که همگی از جنایتکاران واقعه کربلا بودند. را بدانم. غضبان بن قبعثرى قطن بن عبد اللَه حارثى زحر بن قيس محمد بن عمير محمد بن عبد الرحمن بن سعيد
هوالعلیم
اطلاعی ندارم.