ادعیۀ ماه رجب: دعای امام صادق علیه السلام (خاب الوافدون)

6277
مشاهده متن

پدیدآورگروه علمی

گروه قرآن وحدیث ودعاء

تاریخ 1442/06/14


توضیحات

دعای امام صادق علیه السلام (خاب الوافدون)
/2
قرائت دعای ماه رجب «خاب الوافدون» قرائت دعای ماه رجب «خاب الوافدون» پی دی اف پی دی اف موبایل ورد

ادعیۀ ماه رجب: دعای امام صادق علیه السلام (خاب الوافدون)

1
 • دعای امام صادق عليه السلام

ادعیۀ ماه رجب: دعای امام صادق علیه السلام (خاب الوافدون)

2
 • بِسمِ اللَهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيم

 • خابَ الوافِدونَ عَلَىٰ غَيرِك

 • آنان که بر غیرِ تو وارد شدند ناکام شدند

 • و خَسِرَ المُتَعَرِّضونَ إلّا لَك

 • و آنان که به غیرِ تو روی آوردند زیان دیدند

 • و ضاعَ المُلِمّونَ إلّا بِك

 • و آنان که به درگاهِ غیرِ تو فرود آمدند تباه گشتند

 • و أجدَبَ المُنتَجِعونَ إلّا مَنِ انتَجَعَ فَضلَك

 • ، و آنان که از غیرِ فضلِ تو طلب کردند، بی‌برگ‌و‌نوا شدند

 • بابُك مَفتوحٌ لِلرّاغِبينَ

 • درب رحمتت بر مشتاقان باز است

 • و خَيرُك مَبذولٌ لِلطّالِبين

 • و خیر تو به جویندگان عطا شده است

 • و فَضلُك مُباحٌ لِلسّائِلينَ

 • و فضل و احسانت بر درخواست‌کنندگان مباح است

 • و نَيلُك مُتاحٌ لِلآمِلين

 • و وصالِ تو برای آرزومندان میسّر و مهیّاست

 • و رِزقُك مَبسوطٌ لِمَن عَصاك

 • و خانِ روزی‌ات [حتی] برای آنکه نافرمانی‌ات کرده گسترانیده شده

 • و حِلمُك مُعتَرِضٌ لِمَن ناواك

 • و بردباری‌ات بر آنکه به دشمنی‌ات برخواسته شامل است

 • عادَتُك الإحسانُ إلَى المُسيئين

 • احسان و نیکی به بدکاران، روش و عادت توست

 • و سَبيلُك الإبقاءُ عَلَى المُعتَدين

 • و مدارا با متجاوزان شیوۀ توست

 • اللٰهُمَّ فاهدِنِى هُدَى المُهتَدينَ

 • پس خداوندا، مرا به راهِ رَه‌یافتگانْ رهنمون شو

 • و ارزُقنِى اجتِهادَ المُجتَهِدين

 • و تلاش سختکوشان را روزی‌ام فرما!

 • و لا تَجعَلنِى مِنَ الغافِلينَ المُبعَدينَ

 • و مرا از غافلانِ رانده از درگاهت قرار مده

 • و اغفِر لِى يومَ الدّين

 • و در روز جزا مرا بیامرز!