گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1174
تاریخ ثبت 1439/02/15
افضلیت عمره در ماه رجب

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
حج عمره مفرده در ماه رجب افضل است یا ماه مبارک رمضان؟
باتشکر
هوالعلیم
ماه رجب