متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

مشاهده متن

پدیدآورگروه علمی

گروه قرآن وحدیث ودعاء

/34
قرائت دعای کمیل 1 توسط آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی قرائت دعای کمیل 2 توسط آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی قرائت دعای کمیل 3 توسط آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی قرائت دعای کمیل 1 قرائت دعای کمیل 2 پی دی اف پی دی اف موبایل ورد

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

1
 • ﴿بسم اللـه الرّحمٰن الرّحیم﴾

 • به نام خداوند بخشاینده مهربان

 • ﴿اَللٰهُمَّ إنّی أسألُکَ بِرَحمَتِکَ الّتى وَسِعَت کُلَّ شَىء﴾

 • خداوندا، از تو مسئلت دارم، به‌حقّ رحمتت که همه‌چیز را فرا گرفته است

 • ﴿و بِقُوَّتِکَ الَّتی قَهَرتَ بِها کُلَّ شَىء﴾

 • و به نیرویت که با آن تمام موجودات را مقهور خویش ساختی

 • ﴿و خَضَعَ لَها کُلُّ شَىء﴾

 • و همه‌چیز در برابر آن سرِ تسلیم فرود آورده است

 • ﴿و ذَلَّ لَها کُلُّ شَىء﴾

 • و در مقابل آن هر چیزی ذلیل و خوار گشته است

 • ﴿و بِجَبَروتِکَ الَّتی غَلَبتَ بِها کُلَّ شَىء﴾

 • و به جَبَروتَت که با آن بر همه‌چیز چیره گشتی

 • ﴿و بِعِزَّتِکَ الَّتی لایَقومُ لَها شَىء﴾

 • و به عزّتت که چیزی در برابرش تاب نیاورَد

 • ﴿و بِعَظَمَتِکَ الَّتی مَلَأَت کُلَّ شَىء﴾

 • و به عظمت و بزرگی‌ات که همه‌چیز را پُر کرده است

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

2
 • ﴿و بِسُلطانِکَ الَّذی عَلا کُلَّ شَىء﴾

 • و به پادشاهی‌ات که بر همه‌چیز برتری یافته

 • ﴿و بِوَجهِکَ الباقی بَعدَ فَناءِ کُلِّ شَىء﴾

 • و به وَجه و سیمای تو که پس از نابودیِ همه‌چیز، باقی خواهد بود

 • ﴿و بِأسمائِکَ الَّتی مَلَأت أرکانَ کُلِّ شَىء﴾

 • و به اسماء تو كه ارکان هستی‌اند و همه‌چيز را پُر کرده است

 • ﴿و بِعِلمِکَ الَّذی أحاطَ بِکُلِّ شَىء﴾

 • و به عِلمت که بر همه‌چیز احاطه نموده

 • ﴿و بِنورِ وَجهِکَ الَّذی أضاءَ لَهُ کُلُّ شَىء﴾

 • و به نور وَجهَت كه هر چيزى به‌وسیلۀ آن، تابنده شده است

 • ﴿یا نورُ یا قُدّوس﴾

 • ای نور، و ای تو همه قِداست و پاکی!

 • ﴿یا أوَّلَ الأوَّلینَ، و یا آخِرَ الآخِرین﴾

 • ای ابتدای هر آغاز، و ای فرجامِ هر پایان

 • ﴿اَللٰهُمَّ اغفِر لیَ الذُّنوبَ الَّتی تَهتِکُ العِصَم﴾

 • خداوندا، بر من ببخش گناهانی را که پردۀ عصمت را پاره می‌کند

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

3
 • ﴿اَللٰهُمَّ اغْفِر لیَ الذُّنوبَ الَّتی تُنزِلُ النِّقَم﴾

 • خداوندا، بر من ببخش گناهانی را که بلا و کیفرها را فرو می‌آورد

 • ﴿اَللٰهُمَّ اغْفِر لیَ الذُّنوبَ الَّتی تُغَیِّرُ النِّعَم﴾

 • خداوندا، بر من ببخش گناهانی را که نعمت‌ها را دگرگون می‌سازد

 • ﴿اَللٰهُمَّ اغْفِر لیَ الذُّنوبَ الَّتی تَحبِسُ الدُّعاء﴾

 • خداوندا، بر من ببخش گناهانی را که دعا را [از اجابت] بازمی‌دارد

 • ﴿اَللٰهُمَّ اغْفِر لیَ الذُّنوبَ الَّتی تُنزِلُ البَلاء﴾

 • خداوندا، بر من ببخش گناهانی را که بلا نازل می‌کند

 • ﴿اَللٰهُمَّ اغْفِر لی کُلَّ ذَنبٍ أذنَبتُه﴾

 • خداوندا، هر گناهی را که مرتکب شده‌ام، بر من ببخش

 • ﴿و کُلَّ خَطیئَةٍ أخطَأتُها﴾

 • و هر خطایی را که از من سر زده است، ببخش

 • ﴿اَللٰهُمَّ إنّی أتَقَرَّبُ إلَیکَ بِذِکرِک﴾

 • خدایا، من با یاد تو، به‌سویت تقرّب می‌جویم

 • ﴿و أستَشفِعُ بِکَ إلىٰ نَفسِک﴾

 • و تو را برای خودت شفیع می‌آورم

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

4
 • ﴿و أسألُکَ بِجودِکَ أن تُدنِیَنی مِن قُربِک﴾

 • و به‌حقّ بخشندگی‌ات، از تو می‌خواهم که مرا به خودت نزدیک گردانی

 • ﴿و أن توزِعَنی شُکرَکَ﴾

 • و شکرگذاری‌ات را روزی‌ام سازی

 • ﴿و أن تُلهِمَنی ذِکرَک﴾

 • و یادت را به من الهام فرمایی

 • ﴿اَللٰهُمَّ إنّی أسألُکَ سُؤالَ خاضِعٍ مُتَذَلِّلٍ خاشِع﴾

 • خدایا، از تو درخواست می‌کنم، درخواستِ بنده‌ای فروتن، ذلیل و خاکسار

 • ﴿أن تُسامِحَنی و تَرحَمَنی﴾

 • که بر من آسان گیری و رحم نمایی

 • ﴿و تَجعَلَنی بِقَسمِکَ راضیًا قانِعًا﴾

 • و مرا به آنچه روزی‌ام نموده‌ای راضی و قانع سازی

 • ﴿و فی جَمیعِ الأحوالِ مُتَواضِعًا﴾

 • و در هر حالی فروتن گردانی

 • ﴿اَللٰهُمَّ و أسألُکَ سُؤالَ مَنِ اشتَدَّت فاقَتُه ﴾

 • خداوندا، از تو درخواست می‌کنم، درخواستِ بنده‌ای که تنگدستی و نیازش شدید شده است

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

5
 • ﴿و أنزَلَ بِکَ عِندَ الشَّدائِدِ حاجَتَه﴾

 • و به‌هنگامِ سختی‌ها، حاجتِ خود را به آستان تو آورده

 • ﴿و عَظُمَ فیَما عِندَکَ رَغبَتُه﴾

 • و رغبتش به آنچه نزد توست، زیاد شده است

 • ﴿اَللٰهُمَّ عَظُمَ سُلطانُک﴾

 • خداوندا، سلطنت و فرمانروایی‌ات بزرگ است

 • ﴿و عَلا مَکانُکَ﴾

 • و مقامَت بسیار بلند است

 • ﴿و خَفِیَ مَکرُکَ، و ظَهَرَ أمرُک﴾

 • و مَکرَت پنهان است و اَمرت آشکار

 • ﴿و غَلَبَ قَهرُکَ و جَرَت قُدرَتُک﴾

 • و قهّاریتَت غالب است و قدرتَت نافذ

 • ﴿و لا یُمکِنُ الفِرارُ مِن حُکومَتِک﴾

 • و گریز از قلمروی حکومتَت ممکن نیست

 • ﴿اَللٰهُمَّ لا أجِدُ لِذُنوبی غافِرًا﴾

 • بارالها، جز تو کسی را نمی‌یابم که گناهانم را بیامرزد

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

6
 • ﴿و لا لِقَبائِحی ساتِرًا﴾

 • و جز تو کسی را نمی‌یابم که زشتی‌هایم را بپوشاند

 • ﴿و لا لِشَىءٍ مِن عَمَلیَ القَبیحِ بِالحَسَنِ مُبَدِّلًا غَیرَک﴾

 • و جز تو کسی را نمی‌یابم که کار ناپسندم را به زیبایی تبدیل نماید

 • ﴿لا إلٰهَ إلّا أنتَ سُبحانَکَ و بِحَمدِک﴾

 • جز تو معبودی نیست! پاک و منزّهی، و این تسبیح همراه با حمد و ستايش توست

 • ﴿ظَلَمتُ نَفسی و تَجَرَّأتُ بِجَهلی﴾

 • من به خود ستم روا داشتم، و به‌خاطر نادانی، گستاخی کردم

 • ﴿و سَکَنتُ إلىٰ قَدیمِ ذِکرِکَ لی و مَنِّکَ عَلَىّ﴾

 • اما خاطرآسوده‌ام که همیشه به‌ یاد من بودی و بر من لطف و احسان می‌فرمودى

 • ﴿اَللٰهُمَّ مَولاىَ، کَم مِن قَبیحٍ سَتَرتَهُ﴾

 • ای خدا و ای مولای من، چه بسیار زشتی‌ها که بر من پوشاندی

 • ﴿و کَم مِن فادِحٍ مِنَ البَلاءِ أقَلتَه﴾

 • و چه بسیار بلاهای سنگین و بزرگی که از من دفع کردی

 • ﴿و کَم مِن عِثارٍ وَقَیتَهُ﴾

 • و چه بسیار لغزش‌ها که مرا از آن‌ها حفظ کردی

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

7
 • ﴿و کَم مِن مَکروهٍ دَفَعتَه﴾

 • و چه بسیار امور ناخوشایندی که از من دور ساختی

 • ﴿و کَم مِن ثَناءٍ جَمیلٍ لَستُ أهلًا لَهُ نَشَرتَه﴾

 • و چه بسیار تمجیدهای نیکی که سزاوار آن نبوده‌ام، ولی تو بر سر زبان‌ها انداختی!

 • ﴿اَللٰهُمَّ عَظُمَ بَلائی﴾

 • خداوندا، بلا و گرفتاری‌ام شدید شده

 • ﴿و أفرَطَ بی سوءُ حالی﴾

 • و بدحالی‌ام از حد گذشته

 • ﴿و قَصُرَت بی أعمالی﴾

 • و کردارم [در رساندن من به هدف] نارسا گشته

 • ﴿و قَعَدَت بی أغلالی﴾

 • و زنجیرها[ی تعلّقات] مرا زمین‌گیر کرده

 • ﴿و حَبَسَنی عَن نَفعی بُعدُ أمَلی﴾

 • و آرزوی دور و دراز، مرا از رسیدن به منفعتم باز داشته‌ است

 • ﴿و خَدَعَتنی الدُّنیا بِغُرورِها﴾

 • و دنیا با فریبندگی‌اش مرا فریفته ‌است

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

8
 • ﴿و نَفسی بِجِنایَتِها و مِطالی﴾

 • و نفسم با جنایت و امروز و فردا کردنش، مرا فریب داده است

 • ﴿یا سَیِّدی، فَأسألُکَ بِعِزَّتِکَ أن لا یَحجُبَ عَنکَ دُعائی سوءُ عَمَلی و فِعالی﴾

 • پس ای آقای من، به عزّتت قسم، از تو می‌خواهم که بدیِ کردارم، مانعِ [پذیرش] دعای من از درگاه تو نشود

 • ﴿و لا تَفضَحنی بِخَفیِّ مَا اطَّلَعتَ عَلَیهِ مِن سِرّی﴾

 • و مرا با آنچه از اسرار نهانم می‌دانی رسوا مسازی

 • ﴿و لا تُعاجِلنی بِالعُقوبَةِ عَلىٰ ما عَمِلتُهُ فی خَلَواتی﴾

 • و در کیفر آنچه در خلوت‌هایم انجام داده‌ام، شتاب نکنی

 • ﴿مِن سوءِ فِعلی و إسائَتی﴾

 • از زشتی کردار و بدیِ رفتارم

 • ﴿و دَوامِ تَفریطی و جَهالَتی﴾

 • و مداومت در کوتاهی و جهالتم

 • ﴿و کَثرَةِ شَهَواتی و غَفلَتی﴾

 • و بسیاریِ شهوت‌ها و غفلتم

 • ﴿و کُنِ اَللٰهُمَّ بِعِزَّتِکَ لی فی کُلِّ الأحوالِ رَؤوفًا﴾

 • خدایا، به عزّتت سوگند که در همۀ احوال با من رئوف و مهربان باش!

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

9
 • ﴿و عَلىَّ فی جَمیعِ الأُمورِ عَطوفًا﴾

 • و در همۀ امور بر من باعُطوفت باش

 • ﴿إلٰهی و رَبّی مَن لی غَیرُکَ؟!﴾

 • ای خدا و پروردگار من، به‌جز تو چه کسی را دارم؟!

 • ﴿أسألْهُ کَشفَ ضُرّی، و النَّظَرَ فی أمری﴾

 • که از او بخواهم گرفتاری‌ام را برطرف کند و در کار من نظر [لطف] بیندازد

 • ﴿إلٰهی و مَولاىَ ﴾

 • ای خدا و ای مولای من

 • ﴿أجرَیتَ عَلىَّ حُکمًا اتَّبَعتُ فیهِ هَوىٰ نَفسی﴾

 • حُکمی را بر من جاری ساختی که در آن از هوای نفسم پیروی کردم

 • ﴿و لَم أحتَرِس فیهِ مِن تَزیینِ عَدُوّی﴾

 • و مواظب دشمنم (شیطان) نبودم که [اعمال زشتم را] زینت می‌داد

 • ﴿فَغَرَّنی بِما أهوىٰ﴾

 • پس او هم مرا به خواهش‌های دلم فریب داد

 • ﴿و أسعَدَهُ عَلىٰ ذٰلِکَ القَضاء﴾

 • و تقدیر نیز او را در این امر یاری نمود

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

10
 • ﴿فَتَجاوَزتُ بِما جَرىٰ عَلىَّ مِن ذٰلِکَ بَعضَ حُدودِک﴾

 • و به‌سببِ این مسائل، از بعضی از حدّ و مرزهای تو تجاوز کردم

 • ﴿و خالَفتُ بَعضَ أوامِرِک﴾

 • و با بعضی از دستورات تو مخالفت نمودم

 • ﴿فَلَکَ الحجةُ (الحمدُ) عَلَىَّ فی جَمیعِ ذٰلِک﴾

 • پس در همۀ آن مسائل، تو علیه من حجت داری

 • ﴿و لا حُجَّةَ لی فیما جَرىٰ عَلىَّ فیهِ قَضاؤُک﴾

 • و در آنچه قضای تو بر آن تعلّق گرفته، من حجتی ندارم

 • ﴿و ألزَمَنی حُکمُکَ و بَلٰاؤُک﴾

 • و حُکم و آزمایش تو مرا به آن مقیّد کرده است

 • ﴿و قَد أتَیتُکَ یا إلٰهی بَعدَ تَقصیری و إسرافی عَلىٰ نَفسی﴾

 • اینک ای خدای من، بعد از کوتاهی‌ام، و ستمی که بر جانِ خویش انجام دادم، به پیشگاه تو آمده‌ام

 • ﴿مُعتَذِرًا نادِمًا﴾

 • در حالی‌که عذرخواه و پیشمانم

 • ﴿مُنکَسِرًا مُستَقیلًا﴾

 • و شکسته‌دل و طالبِ بخشش هستم

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

11
 • ﴿مُستَغفِرًا مُنیبًا﴾

 • و استغفار کننده و بازگشت‌کننده‌ام

 • ﴿مُقِرًّا مُذعِنًا مُعتَرِفًا﴾

 • و [به گناه خویش] اقرار و اذعان دارم و اعتراف می‌کنم

 • ﴿لاأجِدُ مَفَرًّا مِمّا کانَ مِنّی﴾

 • و از آنچه از من سر زده، راه نجاتی نمی‌یابم

 • ﴿و لا مَفزَعًا أتَوَجَّهُ إلَیهِ فی أمری﴾

 • و برای مشکلم پناهگاهی نمی‌یابم که به آن پناه بَرَم

 • ﴿غَیرَ قَبولِکَ عُذری و إدخالِکَ إیّاىَ فی سَعَةِ رَحمَتِک﴾

 • جز اینکه عذرم را بپذیری و مرا در رحمت گستردۀ خود وارد کنی

 • ﴿اَللٰهُمَّ فاقبَل عُذری﴾

 • پس خداوندا، عذرم را بپذیر

 • ﴿وَ ارحَم شِدَّةَ ضُرّی﴾

 • و بر بیچارگی‌‌ بسیارم ترحّم فرما

 • ﴿و فُکَّنی مِن شَدِّ وَثاقی﴾

 • و مرا از بندهای سختم بِرَهان

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

12
 • ﴿یا رَبِّ ارْحَم ضَعفَ بَدَنی﴾

 • ای پروردگار من، بر ناتوانی جسمم رحم کن

 • ﴿و رِقَّةَ جِلدی، و دِقَّةَ عَظمی ﴾

 • و بر نازکیِ پوستم و نرمیِ استخوانم ترحّم فرما

 • ﴿یا مَن بَدَأ خَلقی و ذِکری ﴾

 • ای کسی که در ابتدا مرا آفریدی و به یاد من بودی

 • ﴿و تَربیَتی و بِرّی و تَغذیَتی﴾

 • و [از همان زمان] عهده‌دار تربیت و نیکی و تغذیۀ من بودی

 • ﴿هَبنی لِابتِداءِ کَرَمِکَ و سالِفِ بِرِّکَ بی﴾

 • حال، به همان سابقۀ کرم و احسانِ گذشته، مرا ببخش

 • ﴿یا إلٰهی و سَیِّدی و رَبّی﴾

 • ای معبود و آقا و پروردگار من!

 • ﴿أ تَراکَ مُعَذِّبی بِنارِکَ بَعدَ تَوحیدِک؟!﴾

 • آیا این‌گونه می‌بینی که مرا باوجود اقرار به یگانگی‌ات، به آتشَت عذاب می‌کنی؟!

 • ﴿و بَعدَ مَا انْطَوىٰ عَلَیهِ قَلبی مِن مَعرِفَتِک؟!﴾

 • و پس از آنکه دلم از شناختِ تو روشنی یافته است مرا می‌سوزانی؟!

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

13
 • ﴿و لَهِجَ بِهِ لِسانی مِن ذِکرِک﴾

 • و باوجود آنکه زبانم به ذکر تو گویا شده...

 • ﴿و اعتَقَدَهُ ضَمیری مِن حُبِّک﴾

 • و با اینکه نهاد من با محبّت تو گره خورده...

 • ﴿و بَعدَ صِدقِ اعتِرافی و دُعائی خاضِعًا لِرُبوبیَّتِک﴾

 • و بعد از آنکه صادقانه اعتراف کرده‌‌ام و تو را خوانده‌ام و در برابر ربوبیّتت خاضع بوده‌ام، مرا عذاب نمایی؟!

 • ﴿هَیهاتَ!﴾

 • هیهات! بسیار بعید است!

 • ﴿أنتَ أکرَمُ مِن أن تُضَیِّعَ مَن رَبَّیتَه﴾

 • تو بزرگوارتر از آنی که کسی را که خودت پرورده‌ای، تباه کنی!

 • ﴿أو تُبَعِّدَ مَن أدنَیتَه﴾

 • یا کسی را که به خود نزدیک کرده‌ای، دور نمایی

 • ﴿أو تُشَرِّدَ مَن آوَیتَه﴾

 • یا آن را که خود پناهش دادی، از خود برانی

 • ﴿أو تُسَلِّمَ إلَى البَلاءِ مَن کَفَیتَهُ و رَحِمتَه﴾

 • یا کسی را که خود مورد حمایت و رحمتت قرار داده‌ای، به امواج بلا واگذاری

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

14
 • ﴿و لَیتَ شِعری یا سَیِّدی و إلٰهی و مَولاى﴾

 • ای آقا و معبود و مولای من! ای کاش می‌دانستم...

 • ﴿أ تُسَلِّطُ النّارَ عَلىٰ وُجوهٍ خَرَّت لِعَظَمَتِکَ ساجِدَة﴾

 • ... که آیا بر صورت‌هایی که در برابر عظمتت بر خاک به سجده افتاده‌اند، آتش را مسلط می‌کنی؟!

 • ﴿و عَلىٰ ألسُنٍ نَطَقَت بِتَوحیدِکَ صادِقَةً، و بِشُکرِکَ مادِحَة﴾

 • و بر زبان‌هایی که صادقانه به یگانگی‌ات گویا گشته‌اند و در شکرگزاری تو را ستوده‌اند؟!

 • ﴿و عَلىٰ قُلوبٍ اعتَرَفَت بِإلٰهیَّتِکَ مُحَقِّقَة ﴾

 • و بر آن دل‌هایی که واقعاً به خداوندی‌ات اعتراف نموده‌اند؟!

 • ﴿و عَلىٰ ضَمائِرَ حَوَت مِنَ العِلمِ بِکَ حَتّىٰ صارَت خاشِعَة﴾

 • و بر آن جان‌هایی که سرشار از معرفتِ تو شده‌اند، تا آنجا که در برابرت فروتن گشته‌اند؟!

 • ﴿و عَلىٰ جَوارِحَ سَعَت إلىٰ أوطانِ تَعَبُّدِکَ طائِعَةً، و أشارَت بِاستِغفارِکَ مُذعِنَة﴾

 • و بر اعضا و جوارحی که مشتاقانه به‌سوی عبادت‌گاه‌های تو شتافته‌اند و با اعتراف از تو آمرزش طلبیده‌اند؟! [آیا همۀ این‌ها را می‌سوزانی؟!]

 • ﴿ما هَکَذا الظَّنُّ بِک﴾

 • هرگز به تو چنین گمانی نداریم!

 • ﴿و لا أُخبِرنا بِفَضلِکَ عَنک﴾

 • و از فضل تو به ما چنین خبر نداده‌اند!

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

15
 • ﴿یا کَریمُ یا رَبّ﴾

 • ای خدای سخاوتمند؛ ای پروردگار!

 • ﴿و أنتَ تَعلَمُ ضَعفی عَن قَلیلٍ مِن بَلاءِ الدُّنیا و عُقوباتِها﴾

 • درحالی‌که تو خود از ناتوانیِ من در برابر کمی از بلای دنیا و کیفرهای آن، خبر داری!

 • ﴿و ما یَجری فیها مِنَ المَکارِهِ عَلىٰ أهلِها﴾

 • و ضعفِ مرا در برابرِ سختی‌هایی که در زندگی دنیا به مردم می‌رسد، می‌دانی!

 • ﴿عَلىٰ أنَّ ذٰلِکَ بَلاءٌ و مَکروهٌ قَلیلٌ مَکثُهُ، یَسیرٌ بَقاؤُهُ، قَصیرٌ مُدَّتُه﴾

 • با آنکه بلاهای دنیا درنگش کم، ماندگاری‌اش ناچیز و مدتش کوتاه است

 • ﴿فَکَیفَ احتِمالی لِبَلاءِ الآخِرَةِ و جَلیلِ وُقوعِ المَکارِهِ فیها؟!﴾

 • پس چگونه خواهد بود تحمّلم در برابر بلای آخرت و ناملایمات عظیم آن؟!

 • ﴿و هو بَلاءٌ تَطولُ مُدَّتُهُ، و یَدومُ مُقامُه﴾

 • در صورتی‌که آن بلایی است که مدّتش طولانی و درنگش دائمی است

 • ﴿و لا یُخَفَّفُ عَن أهلِه﴾

 • و این عذاب برای اهل آن هیچ تخفیفی نخواهد داشت

 • ﴿لِأنَّهُ لایَکونُ إلّا عَن غَضَبِکَ و انتِقامِکَ و سَخَطِک﴾

 • چراکه از غضب و انتقام و خشم تو سرچشمه گرفته‌ است

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

16
 • ﴿و هٰذا ما لا تَقومُ لَهُ السَّماواتُ و الأرض﴾

 • و این چیزی است که آسمان‌ها و زمین تاب تحمل آن را ندارند

 • ﴿یا سَیِّدی﴾

 • ای آقای من!

 • ﴿فَکَیفَ بی؟!﴾

 • پس من چگونه در برابر آن تاب آورم؟!

 • ﴿و أنا عَبدُکَ الضَّعیفُ الذَّلیلُ الحَقیرُ المِسکینُ المُستَکین﴾

 • در حالی‌که من بندۀ ناتوان و خوار و حقیر و بی‌نوا و درماندۀ تو هستم!

 • ﴿یا إلٰهی و رَبّی و سَیِّدی و مَولاى﴾

 • ای خدا و پروردگار و آقا و مولای من!

 • ﴿لِأیِّ الأُمورِ إلَیکَ أشکو؟!﴾

 • از کدامین گرفتاری‌ام به درگاه تو شکوه کنم؟!

 • ﴿و لِما مِنها أضِجُّ و أبکی؟!﴾

 • برای کدام گرفتاری‌ام به درگاهت بنالم و گریه کنم؟!

 • ﴿لِألیمِ العَذابِ و شِدَّتِه﴾

 • از دردناک‌بودنِ عذاب و سختیِ آن؟!

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

17
 • ﴿أم لِطولِ البَلاءِ و مُدَّتِه﴾

 • یا از طولانی‌بودنِ بلا و درازیِ مدت آن؟!

 • ﴿فَلَئِن صَیَّرتَنی لِلعُقوباتِ مَعَ أعدائِک﴾

 • پس اگر مرا در کیفرها با دشمنانت قرار دهی...

 • ﴿و جَمَعتَ بَینی و بَینَ أهلِ بَلائِک﴾

 • و اگر مرا با اهل بلایَت در یک جا گردآوری...

 • ﴿و فَرَّقتَ بَینی و بَینَ أحِبّائِکَ و أولیائِک﴾

 • و اگر میان من و دوستان و اولیایت جدایی افکنی...

 • ﴿فَهَبنی یا إلٰهی و سَیِّدی و مَولاىَ و رَبّی﴾

 • پس ای خدا و آقا و مولا و پروردگار من!

 • ﴿صَبَرتُ عَلىٰ عَذابِک﴾

 • گیرم که بر عذابت صبر کنم!

 • ﴿فَکَیفَ أصبِرُ عَلىٰ فِراقِک؟!﴾

 • ولی چگونه بر فراق تو شکیبا باشم؟!

 • ﴿و هَبنی صَبَرتُ عَلىٰ حَرِّ نارِک﴾

 • و گیرم که گرمای سوزانِ آتش را تحمل کنم!

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

18
 • ﴿فَکَیفَ أصبِرُ عَنِ النَّظَرِ إلىٰ کَرامَتِک؟!﴾

 • اما چگونه تاب آورم که چشم امید به بزرگی‌ات نیندازم؟

 • ﴿أم کَیفَ أسکُنُ فی النّارِ و رَجائی عَفوُک﴾

 • یا چگونه در آتش جهنم ساکن شوم و حال آنکه امید من به بخششِ توست؟!

 • ﴿فَبِعِزَّتِکَ یا سَیِّدی و مَولاى﴾

 • پس ای آقا و مولای من!

 • ﴿أُقسِمُ صادِقًا﴾

 • سوگندِ راست می‌خورم

 • ﴿لَئِن تَرَکتَنی ناطِقًا﴾

 • که اگر زبانم را باز بگذاری

 • ﴿لَأضِجَّنَّ إلَیکَ بَینَ أهلِها ضَجیجَ الآمِلین﴾

 • واقعاً در میان اهل جهنّم مانند آرزومندان، به پیشگاهِ تو ناله سرمی‌دهم

 • ﴿و لَأصرُخَنَّ إلَیکَ صُراخَ المُستَصرِخین ﴾

 • و همچون فریادخواهان به درگاهِ تو فریاد برآورَم

 • ﴿و لَأبکیَنَّ عَلَیکَ بُکاءَ الفاقِدین﴾

 • و مانند آنان که عزیزی از دست داده‌اند، از فراق تو بگریم

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

19
 • ﴿و لَأُنادیَنَّکَ أینَ کُنتَ یا وَلیَّ المُؤمِنین﴾

 • و تو را صدا می‌زنم که «کجایی ای پشت‌وپناهِ مؤمنان؟!»

 • ﴿یا غایَةَ آمالِ العارِفین﴾

 • ای نهایتِ آرزوی عارفان!

 • ﴿یا غیاثَ المُستَغیثین﴾

 • ای فریادرسِ فریادخواهان!

 • ﴿یا حَبیبَ قُلوبِ الصّادِقین﴾

 • ای محبوبِ دل‌های صادقان!

 • ﴿و یا إلٰهَ العالَمین﴾

 • و ای معبود جهانیان

 • ﴿أ فَتَراکَ سُبحانَکَ یا إلٰهی و بِحَمدِک﴾

 • ای معبود من که تو را می‌ستایم...

 • ﴿تَسمَعُ فیها صَوتَ عَبدٍ مُسلِمٍ﴾

 • پس با تمام این‌ها، آیا این‌گونه می‌بینی که صدای بندۀ مسلمانی را بشنوی...

 • ﴿سُجِنَ فیها بِمُخالَفَتِه﴾

 • ... که به‌خاطر نافرمانی‌اش در دوزخ زندانی شده‌است؟!

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

20
 • ﴿و ذاقَ طَعمَ عَذابِها بِمَعصیَتِه﴾

 • و به کیفرِ گناهش، طعم عذاب جهنم را می‌چشد

 • ﴿و حُبِسَ بَینَ أطباقِها بِجُرمِهِ و جَریرَتِه﴾

 • و به‌خاطرِ جرم و گناهش، در میان طبقات دوزخ حبس شده است

 • ﴿و هو یَضِجُّ إلَیکَ ضَجیجَ مُؤَمِّلٍ لِرَحمَتِک﴾

 • و او همچون امیدوارانِ به رحمتت، به درگاهت ناله می‌زند

 • ﴿و یُنادیکَ بِلِسانِ أهلِ تَوحیدِک﴾

 • و با زبان اهل توحیدت تو را می‌خواند

 • ﴿و یَتَوَسَّلُ إلَیکَ بِرُبوبیَّتِک﴾

 • و به پیشگاه تو، به ربوبیّت خودت متوسّل شده و چنگ می‌زند

 • ﴿یا مَولاى﴾

 • ای سَرور من!

 • ﴿فَکَیفَ یَبقىٰ فی العَذابِ و هو یَرجو ما سَلَفَ مِن حِلمِک؟﴾

 • پس چگونه در عذاب ماندگار می‌شود، در حالی که به سابقۀ بردباریِ تو امید دارد؟!

 • ﴿أم کَیفَ تُؤلِمُهُ النّارُ و هو یَأمُلُ فَضلَکَ و رَحمَتَک؟﴾

 • یا چگونه آتش او را آزار دهد، در حالی ‌که فضل و رحمتِ تو را آرزو دارد؟!

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

21
 • ﴿أم کَیفَ یُحرِقُهُ لَهیبُها و أنتَ تَسمَعُ صَوتَهُ و تَرىٰ مَکانَه؟﴾

 • یا چگونه زبانه‌های آتش، او را بسوزاند، در حالی ‌که تو صدای [نالۀ] او را می‌شنوی و جایگاه او را می‌بینی؟!

 • ﴿أم کَیفَ یَشتَمِلُ عَلَیهِ زَفیرُها و أنتَ تَعلَمُ ضَعفَه؟ ﴾

 • یا چگونه دَمِ سوزانِ آتش، او را فرا گیرد، و حال آنکه تو از ناتوانی‌اش خبر داری؟!

 • ﴿أم کَیفَ یَتَقَلقَلُ بَینَ أطباقِها و أنتَ تَعلَمُ صِدقَه؟ ﴾

 • یا چگونه بین طبقاتِ دوزخ به این سو و آن سو رود، در حالی‌ که تو از صدق ادعای او آگاهی؟!

 • ﴿أم کَیفَ تَزجُرُهُ زَبانیَتُها و هو یُنادیکَ یا رَبَّه؟ ﴾

 • یا چگونه دوزخ‌بانان او را برانند، و حال آنکه ندای «یا ربّ» او بلند است؟!

 • ﴿أم کَیفَ یَرجو فَضلَکَ فی عِتقِهِ مِنها فَتَترُکَهُ فیها﴾

 • یا چگونه ممکن است برای رهایی‌اش از دوزخ به فضلِ تو امید داشته باشد و تو او را در آنجا به حال خود واگذاری؟!

 • ﴿هَیهاتَ، ما ذٰلِکَ الظَّنُ بِک﴾

 • هیهات که چنین نیست و به تو چنین گمانی نمی‌رود!

 • ﴿و لَا المَعروفُ مِن فَضلِک﴾

 • و این چیزی نیست که از فضل تو شناخته شده باشد

 • ﴿و لا مُشبِهٌ لِما عامَلتَ بِهِ الموَحِّدینَ مِن بِرِّکَ و إحسانِک﴾

 • و این با رفتاری که از نیکی و احسانت با موحّدین داشته‌ای، شباهتی ندارد

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

22
 • ﴿فَبِالیَقینِ أقطَعُ، لَولا ما حَکَمتَ بِهِ مِن تَعذیبِ جاحِدیک﴾

 • بنابراین من یقین دارم اگر به عذاب منکران حکم نکرده بودی

 • ﴿و قَضَیتَ بِهِ مِن إخلادِ مُعانِدیک﴾

 • و قضای حتمی تو بر جاودانگیِ عذابِ معاندان تعلّق نگرفته بود

 • ﴿لَجَعَلتَ النّارَ کُلَّها بَردًا و سَلامًا﴾

 • همۀ آتش دوزخ را سرد و سلامت می‌گردانیدی

 • ﴿و ما کانَ لِأحَدٍ فیها مَقَرًّا و لا مُقامًا﴾

 • و برای هیچ‌کس در جهنم منزل و جایگاهی وجود نداشت

 • ﴿لٰکِنَّکَ تَقَدَّسَت أسماؤُک﴾

 • اما تو ای خدایی که نام‌هایت مقدس است

 • ﴿أقسَمتَ أن تَملَأها مِنَ الکافِرینَ، مِنَ الجِنَّةِ و النّاسِ أجمَعین﴾

 • سوگند یاد کرده‌ای که دوزخ را از همۀ کافرانِ جن و انس پُر کنی

 • ﴿و أن تُخَلِّدَ فیها المُعانِدین﴾

 • و معاندان و ستیزه‌جویان را در آن تا ابد ماندگار سازی

 • ﴿و أنتَ جَلَّ ثَناؤُکَ قُلتَ مُبتَدِئًا﴾

 • و هم تو که ثنایت پُرشکوه باد، پیشاپیش فرمودی

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

23
 • ﴿و تَطَوَّلتَ بِالإنعامِ مُتَکَرِّما:﴾

 • و به این اِنعام از روی بزرگواری تفضّل نمودی [که فرمودی] :

 • ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا؟! لَا يَسْتَوُونَ!﴾

 • ﴿آیا آن کسی که مؤمن است همانند کسی است که فاسق است؟! [هرگز چنین نیست] یکسان نیستند!﴾

 • ﴿إلٰهی و سَیِّدی﴾

 • ای معبود و آقای من

 • ﴿فَأسألُکَ بِالقُدرَةِ الَّتی قَدَّرتَها﴾

 • پس از تو درخواست می‌کنم به‌حقّ آن قدرتی که مقدّر کردی

 • ﴿و بِالقَضیَّةِ الَّتی حَتَمتَها و حَکَمتَها﴾

 • و به‌حق آن قضایی که آن را حتمی و قطعی نمودی

 • ﴿و غَلَبتَ مَن عَلَیهِ أجرَیتَها﴾

 • و بر آن کس که قضایت را در حق او جاری کردی، غلبه پیدا کردی

 • ﴿أن تَهَبَ لی فی هَذِهِ اللَّیلَةِ و فی هَذِهِ السّاعَة﴾

 • [می‌خواهم] که در این شب و در این ساعت، بر من ببخشی

 • ﴿کُلَّ جُرمٍ أجرَمتُه﴾

 • هر جرمی را که انجام داده‌ام

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

24
 • ﴿و کُلَّ ذَنبٍ أذنَبتُه﴾

 • و هر گناهی را که مرتکب شده‌ام

 • ﴿و کُلَّ قَبیحٍ أسرَرتُه﴾

 • و هر زشتی‌ای را که پنهان داشته‌ام

 • ﴿و کُلَّ جَهلٍ عَمِلتُه﴾

 • و هر نادانی‌ای را که به کار گرفته‌ام

 • ﴿کَتَمتُهُ أو أعلَنتُه﴾

 • چه آن را پنهان داشتم یا اینکه آشکار نمودم

 • ﴿أخفَیتُهُ أو أظهَرتُه﴾

 • چه مخفی داشتم و چه عیان ساختم

 • ﴿و کُلَّ سَیِّئَةٍ أمَرتَ بِإثباتِها الکِرامَ الکاتِبین﴾

 • و [بر من ببخش] هر کار ناپسندی را که به فرشتگان ارجمندت امر نمودی تا آن را ثبت کنند

 • ﴿الَّذینَ وَکَّلتَهُم بِحِفظِ ما یَکونُ مِنّی﴾

 • کسانی که آنها را گماشتی تا هرچه را از من سر می‌زند، ثبت نمایند

 • ﴿و جَعَلتَهُم شُهودًا عَلىَّ مَعَ جَوارِحی﴾

 • و آن‌ها را به‌همراهِ اعضای بدنم، علیه من گواه قرار دادی

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

25
 • ﴿و کُنتَ أنتَ الرَّقیبَ عَلىَّ مِن وَرائِهِم﴾

 • و از پسِ آنان نیز تو خود ناظرِ [احوال] من بودی

 • ﴿و الشّاهِدَ لِما خَفِیَ عَنهُم﴾

 • چیزهایی را شاهد بودی که از ایشان نیز پنهان مانده بود!

 • ﴿و بِرَحمَتِکَ أخفَیتَه﴾

 • اما تو به رحمت خویش آن‌ها را مخفی نگه داشتی

 • ﴿و بِفَضلِکَ سَتَرتَهُ﴾

 • و به فضل خود پوشاندی

 • ﴿و أن توَفِّرَ حَظّی مِن کُلِّ خَیرٍ أنزَلتَه﴾

 • و [از تو می‌خواهم] از هر خیری که فرو فرستاده‌ای، نصیب مرا فراوان گردانی

 • ﴿أو إحسانٍ فَضَّلتَه﴾

 • یا از هر احسانی که [بر بندگان] تفضّل نموده‌ای

 • ﴿أو بِرٍّ نَشَرتَه﴾

 • یا از هر نیکی‌‌ای که پراکنده ساخته‌ای

 • ﴿أو رِزقٍ بَسَطتَه﴾

 • یا از هر روزی‌ای که گسترده‌ای

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

26
 • ﴿أو ذَنبٍ تَغفِرُه﴾

 • یا از هر گناهی که می‌آمرزی

 • ﴿أو خَطأٍ تَستُرُه﴾

 • یا هر خطایی که می‌پوشانی

 • ﴿یا رَبِّ یا رَبِّ یا رَبّ﴾

 • ای پروردگار من، ای پروردگار من، ای پروردگار من!

 • ﴿یا إلٰهی و سَیِّدی و مَولاىَ و مالِکَ رِقّی ﴾

 • ای معبود و آقای من، و ای سَرور و صاحب‌اختیار من!

 • ﴿یا مَن بیَدِهِ ناصِیَتی﴾

 • ای آنکه زمام امور من به‌دستِ اوست

 • ﴿یا عَلیمًا بِضُرّی و مَسکَنَتی﴾

 • ای دانا به بیچارگی و بی‌نواییِ من

 • ﴿یا خَبیرًا بِفَقری و فاقَتی﴾

 • ای آگاه از فقر و تهی‌دستی من

 • ﴿یا رَبِّ یا رَبِّ یا رَبّ﴾

 • ای پروردگار من، ای پروردگار من، ای پروردگار من!

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

27
 • ﴿أسألُکَ بِحَقِّکَ و قُدسِک﴾

 • به حقّ خودت، و به ذات مقدّسَت

 • ﴿و أعظَمِ صِفاتِکَ و أسمائِک﴾

 • و به حقّ عظیم‌ترین صفات و اسامی‌ات درخواست می‌کنم

 • ﴿أن تَجعَلَ أوقاتی مِنَ اللَّیلِ و النَّهارِ بِذِکرِکَ مَعمورَة﴾

 • که اوقاتِ شب و روز مرا با یاد خودت آباد گردانی

 • ﴿و بِخِدمَتِکَ مَوصولَة﴾

 • و پیوسته در خدمتگذاری خودت قرار دهی

 • ﴿و أعمالی عِندَکَ مَقبولَة﴾

 • و اعمالم را مقبول درگاهت بگردانی

 • ﴿حَتّىٰ تَکونَ أعمالی و أورادی کُلُّها وِردًا واحِدًا﴾

 • تا اعمال و اوراد من همه، یک‌جا و یک‌جهت [برای تو] باشد

 • ﴿و حالی فی خِدمَتِکَ سَرمَدًا﴾

 • و حالم تا ابد پیوسته در خدمت تو باشد

 • ﴿یا سَیِّدی﴾

 • ای آقای من

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

28
 • ﴿یا مَن عَلَیهِ مُعَوَّلی﴾

 • ای آن‌ که تکیۀ من بر اوست

 • ﴿یا مَن إلَیهِ شَکَوتُ أحوالی﴾

 • ای آن ‌که شکایتِ حالم را فقط به‌سوی او می‌برم

 • ﴿یا رَبِّ یا رَبِّ یا رَبّ﴾

 • ای پروردگار من، ای پروردگار من، ای پروردگار من!

 • ﴿قَوِّ عَلىٰ خِدمَتِکَ جَوارِحی﴾

 • اعضای تنم را در خدمت به خودت نیرومند کن

 • ﴿و اشْدُد عَلىٰ العَزیمَةِ جَوانِحی﴾

 • و دلم را بر عزم و همّت استوار ساز

 • ﴿و هَب لِیَ الجِدَّ فی خَشیَتِک﴾

 • و جدّیّت در ترس از خودت را به من عنایت فرما

 • ﴿و الدَّوامَ فی الإ‌تِّصالِ بِخِدمَتِک﴾

 • و همیشه مرا در خدمتِ خودت قرار بده

 • ﴿حَتّىٰ أسرَحَ إلَیکَ فی مَیادینِ السّابِقین﴾

 • تا در عرصۀ پیشتازان به‌سویت روان باشم

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

29
 • ﴿و أُسرِعَ إلَیکَ فی البارِزین﴾

 • و در زمرۀ پیشگامان به‌سمت تو بشتابم

 • ﴿و أشتاقَ إلىٰ قُربِکَ فی المُشتاقین﴾

 • و در جملۀ مشتاقان به قُرب تو اشتیاق بورزم

 • ﴿و أدنُوَ مِنکَ دُنوَّ المُخلِصین﴾

 • و مانند مخلَصین و رهایی‌یافتگان به تو نزدیک شوم

 • ﴿و أخافَکَ مَخافَةَ الموقِنین﴾

 • و مثل اهل یقین از تو بترسم

 • ﴿و أجتَمِعَ فی جِوارِکَ مَعَ المُؤمِنین﴾

 • و با مؤمنان در جوار تو گرد آیم

 • ﴿اَللٰهُمَّ و مَن أرادَنی بِسوءٍ فَأرِدْه﴾

 • خداوندا، هر کس شرّ مرا بخواهد، بدش را بخواه

 • ﴿و مَن کادَنی فَکِده﴾

 • و هر کس با من حیله ورزد، با او حیله بورز

 • ﴿و اجْعَلنی مِن أحسَنِ عَبیدِکَ نَصیبًا عِندَک﴾

 • و مرا از بهره‌مندترین بندگان در نزد خودت قرار بده

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

30
 • ﴿و أقرَبِهِم مَنزِلَةً مِنک﴾

 • و از مقرّب‌ترین آن‌ها در پیشگاهت قرار بده

 • ﴿و أخَصِّهِم زُلفَةً لَدَیک﴾

 • و از مخصوص‌ترینِ خاصّان درگاهت قرار بده

 • ﴿فَإنَّهُ لایُنالُ ذٰلِکَ إلّا بِفَضلِک﴾

 • زیرا جز با فضل تو به این [جایگاه‌]ها نمی‌توان دست یافت

 • ﴿و جُد لی بِجودِک﴾

 • و با جود و بخششَت به من ببخش

 • ﴿و اعطِف عَلىَّ بِمَجدِک﴾

 • و با مَجد و بزرگی‌ات به من توجّه کن

 • ﴿و احفَظنی بِرَحمَتِک﴾

 • و به رحمت خویش مرا حفظ فرما

 • ﴿و اجعَل لِسانی بِذِکرِکَ لَهِجًا﴾

 • و ذکر خود را ورد زبانم ساز

 • ﴿و قَلبی بِحُبِّکَ مُتَیَّمًا﴾

 • و قلبم را با محبّتت والِه و شیدا گردان

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

31
 • ﴿و مُنَّ عَلىَّ بِحُسنِ إجابَتِک﴾

 • و با اِجابت نیکویَت، بر من منّت بگذار

 • ﴿و أقِلنی عَثرَتی﴾

 • و لغزشم را نادیده گیر

 • ﴿و اغفِر زَلَّتی﴾

 • خطایم را ببخش

 • ﴿فَإنَّکَ قَضَیتَ عَلىٰ عِبادِکَ بِعِبادَتِک﴾

 • چرا که تو خود بر بندگان، به پرستشِ خویش حکم نمودی

 • ﴿و أمَرتَهُم بِدُعائِک﴾

 • و فرمان دادی تا تو را بخوانند

 • ﴿و ضَمِنتَ لَهُمُ الإجابَة﴾

 • و خود نیز اجابتِ دعای آنان را ضمانت کردی

 • ﴿فَإلَیکَ یا رَبِّ نَصَبتُ وَجهی﴾

 • پس اینک ای پروردگار من، تنها روی به‌سوی تو آوردم

 • ﴿و إلَیکَ یا رَبِّ مَدَدتُ یَدی﴾

 • و دستم را فقط به جانبِ تو دراز کردم

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

32
 • ﴿فَبِعِزَّتِکَ استَجِب لی دُعائی﴾

 • پس به عزّتت سوگند، که دعای مرا اجابت کن

 • ﴿و بَلِّغنی مُناى﴾

 • و مرا به آرزویم برسان

 • ﴿و لا تَقطَع مِن فَضلِکَ رَجائی﴾

 • و امیدم را از فضل خویش ناامید نکن

 • ﴿واکفِنی شَرَّ الجِنِّ و الإنسِ مِن أعدائی﴾

 • و مرا از گزندِ دشمنانِ جن و انس، محافظت فرما

 • ﴿یا سَریعَ الرِّضا﴾

 • ای خدایی که زود خشنود و راضی می‌شوی

 • ﴿اغفِر لِمَن لایَملِکُ إلّا الدُّعاء﴾

 • ببخش بنده‌ای را که جز دعا چیزی ندارد

 • ﴿فَإنَّکَ فَعّالٌ لِما تَشاء﴾

 • که قطعاً تو هرچه را بخواهی انجام می‌دهی

 • ﴿یا مَنِ اسمُهُ دَواء﴾

 • ای آن‌ که نامش دواست

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

33
 • ﴿و ذِکرُهُ شِفاء﴾

 • و ای آن که یادش شفاست

 • ﴿و طاعَتُهُ غِنىٰ﴾

 • و ای کسی که فرمانبرداری از او، بی‌نیازی است

 • ﴿اِرحَم مَن رَأسُ مالِهِ الرَّجاء﴾

 • رحم کن بر کسی که سرمایه‌اش امید به توست

 • ﴿و سِلاحُهُ البُکاء﴾

 • و سلاح او گریه و زاری است

 • ﴿یا سابِغَ النِّعَم﴾

 • ای گسترانندۀ نعمت‌های بسیار

 • ﴿یا دافِعَ النِّقَم﴾

 • ای دور کنندۀ بلاها

 • ﴿یا نورَ المُستَوحِشینَ فی الظُّلَم﴾

 • ای روشنیِ تنهاییِ وحشت‌زدگان در تاریکی‌ها

 • ﴿یا عالِمًا لا یُعَلَّم﴾

 • ای دانای ناآموخته

متن کامل دعای کمیل به‌همراه ترجمه

34
 • ﴿صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّد﴾

 • بر محمّد و آل محمّد درود فرست

 • ﴿و افْعَل بی ما أنتَ أهلُه﴾

 • و با من چنان رفتار کن که لایق حضرت توست

 • ﴿و صَلَّى اللٰهُ عَلىٰ رَسولِهِ و الأئِمَّةِ المَیامینَ مِن آلِه﴾

 • و درود خدا بر فرستاده‌اش و بر امامان خجسته از خاندانش

 • ﴿و سَلَّمَ تَسلیمًا کَثیرًا﴾

 • و سلام فراوان بر ایشان باد.