صوت آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاقامه نماز عید فطر سال 1432 هـ.ق توسط آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی قدس اللَه سره