مداح مداح شماره 1

توضیحاتمراسم ارتحال آیةاللَه طهرانی - اشعار «شمس من و خدای من» (10)