مداح مداح شماره 1

توضیحاتمدیحه خوانی در عید غدیر سال 1426 هـ.ق