مداح حجة الإسلام و المسلمین حاج سیّد محمّد رضا میری

توضیحاتنوحه محرم سال 1420هـ.ق