مداح مداح شماره 1

توضیحاتروضه خوانی در شب 22 محرم سال 1429هـ.ق