تدبیر و خانواده - جلسه71

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1423/03/20

توضیحاتكيفيت تنظيم روابط در داخل منزل و حقوق والدين و فرزندان نسبت به يكديگر. شرح فقره: قلت يا ابا عبداللَه ما حقيقة العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً. 1 كم‌ترين حقي كه افراد جامعه نسبت به حكومت دارا مي‌باشند تأمين امنيت جاني، مالي، اقتصادي، مبارزه با ظلم و بي‌عدالتي و اصلاح و بهبود اوضاع ظاهري افراد مجتمع مي‌باشد 2 پيامبر اكرم مي‌فرمايند: الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم 3 نقطۀ ضعف مرحوم مدرس غلبۀ جنبۀ رحمت و عطوفت ايشان بود كه منجر به ضربه زدن رضاخان به ايشان شد 4 مرحوم مدرس شخصيتي حرّ و آزاده، متقي و اهل علم و درايت بود 5 وظيفه اصلي حكومت اسلامي، تأمين امنيت اخلاقی و ارتقاء روحي و معنوي همة افراد جامعه مي‌باشد 6 وظيفه پدر، تأمين امنيت روحي و فراهم كردن زمينۀ برای رشد و تكامل روحي و معنوي، اهل خانواده مي‌باشد 7 ذكر قضيه‌اي از مرحوم شيخ فضل‌اللَه نوري، مبني بر چگونگي تأثير عوامل خارجي بر سرنوشت افراد 8 بر طبق فرمايش امام عليه السلام مقصود و منظور از بازگرداندن امانت به اهلش در آيه شريفه:« اهل خانواده و همسر و فرزند مي‌باشند» 9 مرحوم علّامه طهراني مي فرمودند: كسي كه بتواند خانواده خود را بر طبق آنچه كه رضاي خداوند و ائمه عليهم السلام است حركت دهد و از مسائل انحرافي و اخلاقي دور نگه دارد، بزرگ‌ترين جهاد در راه خدا را انجام داده است 10 ضعف و انحطاط اخلاقي ودورشدن از اصول فطري و انساني جوامع بشري، در عين پيشرفت ظاهری علوم علم و تكنولوژي 11 تسامح و تساهل در پايبندي به اصول اخلاقي و اسلامي به بهانۀ مخالفت با تحجّرگرايي 12 مرحوم علّامه طهراني همواره از رشد فهم و عقل افراد سؤال مي‌كردند نه از حالات نفساني و مقامات باطني 13 ذكر برخي از وظايف پدر نسبت به اهل خانواده 14 اميرالمؤمنين عليه السلام مي فرمايند: زندگي سه قسمت دارد: 2 قسمت آن بر اغماض است و يك قسمت آن بر عفو