تدبیر و خانواده - جلسه81

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1424/12/22

توضیحاتچگونگي ارتباط مرد و زن بر اساس دستورات اسلام. شرح فقره: قلت يا ابا عبداللَه ما حقيقة العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً. 1 دستورات و وظايفي كه خداوند متعال بر عهدۀ زن و شوهر قرار داده است داراي دو بُعد حقوقي و اخلاقي مي‌باشند 2 اهميت رعايت حقوق مؤمن و رفع قضاي حاجت او در نزد پروردگار و اولياي دين 3 ذكر برخي از حقوق الزامي كه بر عهدة هر يك از زوجين است و عمل بر طبق آن حقوق 4 در زندگي زناشويي قوانين و مقرراتي وجود دارد كه عدم پايبندي به آنها پيگرد قانوني نداشته لكن عمل بر اساس آنها براي استمرار و بقاء زندگي امري حياتي به شمار مي‌رود 5 آنچه براي اسلام در انعقاد نهاد خانواده و تشكيل كانون زناشويي اهميت دارد رعايت دو مسأله مي‌باشد 6 آنچه از متون روايات و سخنان پيامبر اكرم و ائمه معصومين علیهم السلام استنباط مي‌شود اين است كه اطاعت زن از شوهر خود در راستاي اطاعت زن از خداوند متعال قرار دارد 7 بر اساس آيۀ شريفه: قل انما اعظمكم بواحدةٍ ان تقومو لله، عملكرد و رفتار هر يك از زوجين با يكديگر بايد بر اساس توحيد و رضاي الهي باشد 8 زن در تصور و تفكر خويش اطاعت از مرد را بايد در راستاي اطاعت از خداوند و نماينده او تلقي و باور كند 9 توضيحي راجع به سخن پيامبر اكرم صلی اللَه علیه وآله وسلم در ارتباط با عظمت جايگاه شوهر در عالم وجود 10 ذكر روايتي از امام صادق عليه السلام مبني بر اهميت خشنودي و رضايت شوهر از همسر خويش