موانع حج ، و انواع آن - جلسه96

آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتموانع حج - موانع استطاعت: ازدواج (3) - 25-11-1431