سال 1423 - جلسه1

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1423/09/03

توضیحاتفقره دعاء: و أن في اللَهف إلي جودك و الرضا بقضائك عوضاً من منع الباخلين و مندوحة عمّا في أيدي المستأثرين. 1 تبیین فلسفة سعي بين صفا و مروه. 2 راه توحيد و عرفان انسان را از حشو و تخيّلات و امور اعتباری خارج می کند. 3 اتجاه و انقطاع تام حضرت هاجر به پروردگار متعال در سعی بین صفا ومروه. 4 فرمایش مرحوم علامه طهراني رضوان اللَه عليه در ارتباط با کیفیت توجه و اتکال افراد هنگامی که به زیارت مکه مکرمه نایل می شوند .