سال 1423 - جلسه7

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1423/09/12

توضیحاتفقره دعاء: و أن الراحل إليك قريب المسافة و أنّك لا تحتجب عن خلقك إلّا أن تحجبهم الاعمال دونك. 1 نحوۀ ارتباط واحاطه پروردگار نسبت به عالم وجود چگونه می باشد. 2 عاجز ماندن خلیفه اول از پاسخ گویی نسبت به شبهات عالم یهودی. 3 طلب مساعدت و یاری خلفاء از امیرالمؤمنین علیه السلام در حل مشاکل ومعضلات خود. 4 به چه دلیل امیرالمؤمنین علیه السلام در مواقع لزوم به یاری و مساعدت خلفاء قیام می کرد.