سال 1427 - جلسه6

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1427/09/09

توضیحاتفقره: معرفتي يا مولاي دليل عليك و حبِّي لك شفيعي اليك و انا واثق.... 1 معرفت نسبت به امري بدون تطبيق عمل بر اساس آن معرفت و ترتيب اثر به مباني آن اعتقاد داراي نتيجه و اثر نمي‌باشد. 2 توضيحي در ارتباط با اوامر ارشادي و مولوي. 3 چگونه انسان بايد دستورات پروردگار متعال را در خود محقق كند و جايگاه او در قبال اين امور چه مي‌باشد. 4 ذكر حكايتي در ارتباط با مناظره و بحث شيخ محمد جواد مغينه با يكي از علماي وهابيّت. 5 توضيحي در ارتباط با فرمايش اميرالمؤمنين عليه السلام: اگر اقانيم سبعه را به من بدهند در قبال اينكه يك دانه گندمي را از دهان مورچه‌اي برگيرم اين كار را نخواهم كرد. 6 تفسير آيه شريفه:( يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) .