سال 1429 - جلسه1

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1429/09/02

توضیحاتفقره دعا :ادعوک یا ربِّ راهباً راغباً راجیاً خائفاً اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت واذا رأیت کرمک طمعت. 1 تفسیر این فقره شریفه از کلام امام سجاد علیه السلام: ادعوک یا ربِّ راهباً راغباً راجیاً خائفاً. 2 تفسیر این فقره شریفه از کلام امام سجاد علیه السلام:ادعوک یا سیدی بلسانٍ قد اَخرسه ذنبه. 3 ائمه اطهار علیهم السلام و اولیاءالی اللَه همه یک هدف را بیان می کنند و بدنبال آن حرکت کنند. 4 چرا حقیقت سخنان ائمه اطهار علیهم السلام و عرفا باللَه حکایت از یک حقیقت واحد می کند. 5 تفسیر آیه شریفه: أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها. 6 سید الشهداء علیه السلام اگر بجای امام حسن علیه السلام بود همان صلح را با معاویه می کردکه برادرش امام مجتبی علیه السلام کرد. 7 ما در اسلام حسنی وحسینی نداریم. 8 بیان تفاوت ائمه اطهار علیهم السلام با یکدیگر ازحیث ظاهر وخصوصیت شواکل نفسانی. 9 ائمه اطهار علیهم السلام از حیث مقام امامت ومحقق شدن به حقیقت مقام ولایت هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. 10 دیدگاه نادرست افراد در تفسیر برخی ازعبارات شریفۀ دعای ابو حمزه ثمالی. 11 چرا بدن امام سجاد علیه السلام درهنگام احرام بستن به لرزه و ارتعاش در می آید. 12 امام علیه السلام بقاء باللَه را طرفه العینی در احوال وسکنات خود ترک نمی کند. 13 پرده برداری امام سجاد علیه السلام از یک واقعیت وحقیقت ظریف توحیدی در عبارت اَدعوک یا سیدی بلسانٍ قد اَخرسه ذنبه. 14 بیان معنای راهب وخائف در کلام امام سجاد علیه السلام.