کتاب صوتی اربعین در فرهنگ شیعه - جلسه2

پدیدآور آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتاربعین در فرهنگ شیعه - مقدمه- اين‏ رساله‏ در يك‏ مقدّمه و سه فصل در سال 1426 هجريه قمريه منتشر گرديده است. در اين رساله عنوان «أربعين» در فرهنگ شيعه از جوانب مختلف مورد بررسى واقع شده، و به اثبات رسيده است كه اين عنوان از مختصّات حضرت سيد الشهداء عليه السلام است؛ زيرا مكتب شيعه مبتنى بر اطاعت و انقياد صرف از ولايت امام معصوم بوده و تخطّى از آن حرام می باشد. در مكتبى كه ولايت محور اصلى آن است هر گونه جعل حكم و تعدّى از حدود ولايت بدعت‏ محسوب شده منافى با تعبّد تلقّى مى‏گردد؛ لذا أربعين گرفتن براى اموات چه به قصد ورود و چه به نيت رجاء، بدعت و محرّم تلقى مى‏گردد.