مبانی سیر و سلوک الی اللَه - قم - جلسه9

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتموضوع اين جلسه: ازدواج مجدد و ازدواج موقّت 1 – حركت به سوي كمال از اولين و برجسته‌ترين قوانين فطري است. 2 – جاحظ از علماي برجسته اهل سنّت مي‌گويد: بي‌نيازي علي (عليه السلام) از همه و نياز همه به او دلالت بر افضليت او مي‌كند بر همه. 3 – در گذشته ازدواج مجدد يك نوع بزرگواري و كرامت محسوب مي‌ گردید، زيرا سرپرستي يك خانواده بدون مرد كمك به آنها تلقّي مي‌شده است. 4 – ازدواجهاي متعدّد ائمه عليهم السلام و اصحاب آنها يك أمر متداول و جزء فرهنگ آن زمان بوده است. 5 – تعدّد زوجات در كشورهاي عربي يك فرهنگ است ولي نفوذ فرهنگ غرب در ايران و مانند آن اين أمر را أمري غير صحيح قلمداد كرده است. 6 – در ايران تعداد دخترهايي كه در سنّ ازدواج هستند دو برابر تعداد پسرهاي در اين سنّ مي‌باشد. 7 – مسأله ازدواج مجدد يا منقطع براي سالك راه الهي در غير از موارد خاص خود مُضّر مي‌باشد. 8 – در صورتي كه ازدواج مجدّد فرد، موجب از هم پاشيده شدن زندگي او شود اين ازدواج صحيح نيست.