عید غدیر - جلسه6

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1430/12/19

توضیحات1 چرا شیعه وهمه عالم نیازمند ظهورامام زمان علیه السلام می باشند. 2 شرح وتفسیر روایت امام باقر علیه السلام درارتباط با رشد عقول افراد در زمان ظهور امام زمان علیه السلام :اذا قام قائمنا وضع اللَه یده علی رؤس العباد فجمع بها عقولهم و کملت به أحلامهم. 3 هنگامی که ولایت مطلقه امام معصوم علیه السلام بر همۀ امور و جریانات حاکم شود آن زمان عقول مردم و استعدادات ایشان به کمال وتعالی می رسد. 4 ذکر توضیحی درارتباط با اینکه رسیدن به کمال و فعلیت تامه در هر یک از ابعاد وجودی مرهون و نیازمند تحقق زمینه وبستر مناسب آن کمال می باشد. 5 حکومت امام زمان علیه السلام بر پایه صدق وعدل مطلق می باشد. 6 توضیحی درارتباط با میزان مدرکات افراد در زمان ظهور امام زمان علیه السلام نسبت به قضایا وامور عالم دنیا ومسائل اعتباری آن. 7 بیان دیدگاه مالک اشتر و اصحاب خاص امیر المؤمنین علیه السلام نسبت به مسأله حکومت و حاکمیت. 8 امروزه در کشورهای غربی آنچه موجب تعالی نفس فرد ورساندن او به کمال وفعلیت تامه می شود وجود ندارد. 9 درزمان ظهور امام زمان علیه السلام همۀتلاش های در راستای برقراری صدق و عدل در همه ابعاد آن در جامعه می باشد. 10 تشکیل حکومت اسلامی بمنظور رسیدن به عدل وصدق وصفاو...می باشد نه اینکه صدق وعدل برای برقراری حکومت اسلام باشد. 11 توضیحی راجع به فرمایش سید الشهداءعلیه السلام در ارتباط با بیان فلسفه قیام خویش :إنّی لم اَخرج اَشراً ولا بطراً ولا ظالماً... . 12 امر به معروف امر به صدق وراستی و عدل و صفا است و نهی از منکر نهی از دروغ وظلم وجنایت است. 13 تفسیر و بیان علت فرمایش عمیق و جانسوز امیرالمؤمنین علیه السلام در ارتباط با زن یهودیه ای که عوامل معاویه از پای او خلخال درآورده بودند. 14 دستگاه فاسد خلافت بنی امیه با اغتشاشگر معرفی کردن سید الشهداءعلیه السلام و خروج او بر علیه حکومت اسلامی حضرت ویارانش را به فجیع ترین نحو ممکن به شهادت می رساند. 15 در تاریخ خلفای اسلامی چه فجایع و جنایات و ظلم هایی که به اسم دین بر پیکرۀ شریعت و مردم وارد نشده است! 16 بیان برخی از ویژگی ها و خصوصیات حکومت امام زمان علیه السلام در ابعاد گسترده فردی و اجتماعی و ظاهری و باطن آن. 17 وظیفه و تکلیف و حساب فردی که خود را منتسب به امام زمان علیه السلام ومکتب او می داند به مراتب ازسایر افراد بیشترمی باشد. 18 خواندن دعای ندبه و توسل به امام زمان علیه السلام اگر در راستای تثبیت انانیت وموقعیت فرد و بستن چشم به روی حقایق باشد نه تنها موجب نورانیت نمی شود بلکه بر ظلمت و کدورت او می افزاید. 19 در چه صورت انسان می تواند نور ولایت امام زمان علیه السلام را که درزمان حضور آن حضرت تجلی پیدا می کند در زمان غیبت در وجود خود متجلی کند. 20 فرمایش امام صادق علیه السلام در ارتباط با لزوم شناخت و معرفت باطنی افراد نسبت به امام علیه السلام. 21 درچه صورت زمینه برای ظهور امام زمان علیه السلام فراهم و مهیا می شود. 22 امام زمان علیه السلام با باطن ونیت افراد و نگاه می کند نه به ظاهر فریبنده و متشرّع و مقدس مآب ایشان. 23 دین اسلام ومکتب عرفان ،مکتب عقلانیت و خرد بوده و فرامین و دستورات آن منطبق بر عقل و فطرت می باشد. 24 فرمایش پیامبر اکرم صلی اللَه علیه وآله وسلم به افراد در هنگام فرستادن ولاة و حاکمان به شهرها:اَطیعوه مااَطاع اللَه. 25 بر اساس فرمایش پیامبر اکرم صلی اللَه علیه وآله و سلم لزوم اطاعت از حاکم تا زمانی است که او از طاعت پروردگار متعال به سمت معصیت خارج نشده باشد،لا طاعۀ لمخلوقٍ فی معصیۀ الخالق.