عید فطر - جلسه7

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1420/10/01

توضیحات1) پیامبر و اهل‌بیت او، شایسته‌ترین اُسوه
2) تفسیر آیۀ ﴿فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ...﴾
3) نیاز به اسسوه در تشخیص عمل صالح
4) تحمل مصائب، راه رسیدن به لقای الهی
5) نحوۀ اداء شکر بزرگان بعد از ماه رمضان و توصیۀ آنها برای بعد از این ماه