صدای بزرگان

مدت زمان

قرائت دعای کمیل 3 توسط آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی - صدای بزرگان - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتقرائت دعای کمیل 3 توسط آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی قدس اللَه سره