عنوان بصری تدبیر ونظام اجتماعی

تاریخ سخنرانی 1422/02/18مدت زمان
54

ضرورت محوریّت توحید در تمام روابط فردی و اجتماعی - عنوان بصری - تدبیر ونظام اجتماعی - ج54 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتحركت حاكم و حكومت در جامعه اسلامي بايد بر اساس محوريت توحيد باشد، شرح فقره: قلت يا ابا عبداللَه ما حقيقة العبودية .... و لا يدبر العبد لنفسه تدبيراً، 1 – اساس و پايه امور فردی و اجتماعی در حكومت اسلامي بر مبنا و محوريّت توحيد است. 2 – آيت‌اللَه خميني: اگر روزي یکی از مسؤلين احساس كند كه در منصب او ف...