حلم وبردباری وروابط اجتماعی - جلسه227

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1437/11/08

توضیحاتبیاناتی در خصوص ماه ذیحجه و اعیاد مهم قربان و غدیرخم