عنوان بصری تدبیر و خانواده

تاریخ سخنرانی 1423/10/24مدت زمان
78

حقیقت نفس و روح مرد و زن - عنوان بصری - تدبیر و خانواده - ج78 - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتحقيقت نفس و روح مرد و زن شرح فقره: قلت يا ابا عبداللَه ما حقيقة العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً 1 خداوند تبارك و تعالي بر طبق مصالح و ضرورت‌هاي موجود در عالم دنيا هر آنچه كه لازمۀ زندگي دنيا مي‌باشد و وجود آن براي استمرار حيات مفيد است در وجود انسان قرار داده است 2 خلقت جسماني و ماد...