عنوان بصری تدبیر و خانواده

تاریخ سخنرانی 1423/11/15مدت زمان
79

دیدگاه مكتب اسلام نسبت به كیفیت ارتباط و تعامل میان زن و شوهر - عنوان بصری - تدبیر و خانواده - ج79 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتدیدگاه مکتب اسلام نسبت به كيفيت ارتباط و تعامل ميان زن و شوهر . شرح فقره: قلت يا ابا عبداللَه ما حقيقة العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً. 1 – مقصود و منظور از تشريع و تبيين احكام اسلام رسيدن به مرتبه تكاملي روح و به فعليت در آوردن استعداداتي است كه خداوند متعال در وجود انسان به وديعه نهاده...