ابو حمزه ثمالی سال 1430

مدت زمان
13

بلوغ و شرائط آن از دیدگاه اسلام - ابو حمزه ثمالی - سال 1430 - ج13 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتفقره دعا: اِذَا رَأيتُ مَولاي ذُنُوبِي فَزِعتُ، وَ اِذَا رَأيتُ كَرَمَكَ طَمِعتُ 1 توضیحی در ارتباط با حقیقت بلوغ و آثار آن. 2 تمامی احکام شرع بر اساس عقلانیت می باشد. 3 بررسی فروض مختلف لقاح مصنوعی. 4 بررسی حکم استیجار رحم از دیدگاه شرع