سال 1430 - جلسه13

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1430/09/26

توضیحاتفقره دعا: اِذَا رَأيتُ مَولاي ذُنُوبِي فَزِعتُ، وَ اِذَا رَأيتُ كَرَمَكَ طَمِعتُ 1 توضیحی در ارتباط با حقیقت بلوغ و آثار آن. 2 تمامی احکام شرع بر اساس عقلانیت می باشد. 3 بررسی فروض مختلف لقاح مصنوعی. 4 بررسی حکم استیجار رحم از دیدگاه شرع

موضوعات مرتبط