ابو حمزه ثمالی سال 1430

مدت زمان
15

عملكرد امیرالمومنین در جنگ صفین فرا تر از ادراك بشر - ابو حمزه ثمالی - سال 1430 - ج15 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتفقره دعا: اِذَا رَأيتُ مَولاي ذُنُوبِي فَزِعتُ، وَ اِذَا رَأيتُ كَرَمَكَ طَمِعتُ 1 حقیقت دین و شریعت بر اساس فطرت و منطبق بر آن می باشد. 2 در مکتب عرفان هر شخص حتّی به دشمن خود نیز نباید دروغ بگوید. 3 پرهیز و دوری مرحوم علّامه طهرانی از مطرح شدن در میان مردم 4 شرط اوّل و اساسی مرحوم علّامه طهر...