برگزیده‌ها

تاریخ سخنرانی 1442/02/20مدت زمان

روز اربعین: احرام از میقات عشق - برگزیده‌ها - علامه طهرانی

سخنرانعلامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتکتاب مبانی اخلاق در آیات و روایات، جلد 2، مجلس 14