برگزیده‌ها مراسم اربعین حسینی 1442

تاریخ سخنرانی 1442/02/20مدت زمان

روز اربعین: احرام از میقات عشق - برگزیده‌ها - مراسم اربعین حسینی 1442 - علامه طهرانی

سخنرانعلامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتکتاب مبانی اخلاق در آیات و روایات، جلد 2، مجلس 14