سال 1423 - جلسه12

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1423/09/18

توضیحاتفقره دعاء: و قد قصدت إليك بطلبتي و توجّهت إليك بحاجتي... و سكوني إلي صدق وعدك. 1 توضیحی راجع به دو جنبه عبودیّت و ربوبیّت در این فقرۀ شریفه از کلام امام سجاد علیه السلام. 2 توضیحی در ارتباط با فرق میان سمع و استماع و آثار شرعی مترتّب بر آنها. 3 آثار وتبعات سوء و ویرانگر فاش کردن اسرار دیگران. 4 وجود حالت تجسّس در فرد سالک مانع از حرکت و رشد کمال او می شود. 5 تأکید بسیار زیاد اولیاءالهی مبنی بر توجه وپرداختن افراد به دردها و مشکلات روحی و معنوی خود وعدم دخالت و توجه ایشان نسبت به امور دیگران. 6 پاسخ شیخ ابوالحسن خرقانی در ارتباط با فردی که انانیت واستکبار سراسر وجود او را فراگرفته بود.