گروه پرسش حدیث ودعاء
کدرهگیری 106
تاریخ ثبت 1439/02/15
دعای اللَهم یا ذاالعرش المجید

لطفا این دعایی که مرحوم علامه طهرانی دردست نوشته های خود اورده اند که ابتدای ان با عبارت " اللَهم یا ذالعرش المجید الکریم" شروع میشود و مرحوم حداد در بعضی از قنوت های خود ان را تلاوت میکرده اند توضیح بفرمایید. با تشکر فراوان
هوالعلیم.
انشاءاللَه ترجمهی آن در دسترس قرار میگیرد.