گروه پرسش حدیث ودعاء
کدرهگیری 107
تاریخ ثبت 1439/02/15
دعای تثبیت ایمان در قلب

به خاطر دارم که در يکي از مجالس شرح دعاي ابوحمزه ، دعايي جهت ثبوت ايمان ذکر گرديد تقاضا دارم نام دعا و کتابي که دعا در آن مذکور است ذکر فرماييد ؟
هو العالم
دعاء شب بیست و سوّم ماه مبارک رمضان است که در ضمن آن است: وَ أن تَهَبَ لی یَقیناً تُباشِرُ بِه قَلبی