گروه پرسش حدیث ودعاء
کدرهگیری 109
تاریخ ثبت 1439/02/15
دو روایت در مورد فضیلت شهر قم

سلام علیکم آیا این دو روایت صحیح است که کسی که یک شب در قم بخوابد، فشار قبر از او برداشته می شود و یا از چهل شب عبادت ثوابش بیشتر است؟
هوالعلیم
منظور از این روایتها اینست که شهر قم بواسطۀ نفس مطهّرۀ حضرت فاطمه معصومه سلام لله علیها استعداد و زمینه بیشتری برای تقرّب و سلوک إلی اللَه دارد.