گروه پرسش حدیث ودعاء
کدرهگیری 111
تاریخ ثبت 1439/02/15
روایت جعلی ضد ایرانی ها

من عکسی از کتاب سفینه البحار و مدینه الاحکام و الآثار ازشیخ عباس قمی صفحه 164 در ایمیلم دریافت کردم که حدیثی از امام حسین (ع) در مورد ایرانیها بود که مضمونش این است (ما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانیها هستند روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و بالاتر و هر ایرانی از دشمنان ما هم بدتر است ایرانیها را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد، زنانشان را بفروش رسانید و مردانشان رابه بردگی و غلامی اعراب گماشت) لطفا مرا راهنمایی کنید که چگونه جواب دهم
هوالعلیم
کذب محض است.