گروه پرسش حدیث ودعاء
کدرهگیری 115
تاریخ ثبت 1439/02/15
زيارت ناحيه مقدسه

مستدعي است نظر مبارک خويش را در مورد اعتبار زيارت ناحيه مقدسه بيان فرماييد. ..
هوالعلیم
از معصوم علیه السلام است.