گروه پرسش حدیث ودعاء
کدرهگیری 122
تاریخ ثبت 1439/02/15
صحت سند دعای ندبه

بسم اللَه الرحمن الرحیم.سلام علیکم.آیا سند دعای ندبه صحت دارد؟باتشکر فراوان.
هو العلیم
بلی.